Om os

Velkommen til Dagplejen i Høje-Taastrup Kommune

Dagplejen i Høje Taastrup Kommune har eksisteret i mere end 50 år. Dagplejen er et alternativ til de resterende dagpasnings muligheder i kommunen, da der tilbydes pasning i et mindre og nært pædagogisk miljø, med en dagplejer og få andre børn.

I Dagplejen er der et nært og tæt samarbejde mellem forældre og dagplejer. Det betyder, at der hver dag ved aflevering og afhentning er tid til en god dialog om barnets trivsel, udvikling og dagligdag. Der er fokus på at skabe en rolig og blid overgang mellem hjem og dagplejehjem.

I Høje Taastrup Kommune er der ansat 16 dagplejere – 6 i Hedehusene/Fløng og 10 i Taastrup, som alle arbejder i eget hjem.

Vi har tillige Dagplejens Hus, der ligger i Hedehusene.

Dagplejens Hus har to afdelinger:

  • Gæstehuset, hvor børnene fra dagplejen er, når deres dagplejer holder ferie/fri eller er fraværende af anden årsag. I gæstehuset er ansat tre gæstedagplejere.
  • Legestuen, hvor dagplejerne er organiseret i legestuegrupper med 4 dagplejere i hver gruppe, som mødes en gang om ugen. Legestuen er heldagslegestue, hvor forældrene afleverer og henter deres børn i legestuen.

Gæstehuset og legestuen arbejder tæt sammen, så gæstedagplejerne har et godt kendskab til alle dagplejens børn - og børnene er derfor trygge ved at være hos gæstedagplejerne og i gæstehuset, når deres dagplejer er fraværende.

Der er ansat to dagplejepædagoger til at varetage den pædagogiske opgave både i dagplejehjemmet, i legestuen og i gæstehuset. Ligeledes står de for det årlige sikkerhedstilsyn i dagplejehjemmene.

Dagplejere og dagplejepædagoger arbejder tæt sammen omkring det enkelte barn, børnegruppen og den pædagogiske opgave.

Dagplejen deler pædagogisk leder med Daginstitution Nøddekrattet. Den pædagogiske leder deler sin tid ligeligt mellem de to enheder.

Dagplejen er en del af Klynge H sammen med Daginstitution Nøddekrattet, Daginstitution Junglehuset og Daginstitution Æblehaven.

Mere om dagplejen

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg