Forældresamarbejde

Samarbejde, bestyrelse og kontaktforældre

I dagplejen vægter vi, at der et godt samarbejde mellem forældre og dagplejen.

Et godt samarbejde skaber god sammenhæng og helhed i barnets liv. Dette er vigtigt for barnets trivsel, udvikling, dannelse og læring i den tid, de er hos os.

Sådan samarbejder vi med forældrene

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg