Årets gang

I Dagplejen har vi forskellige traditioner i løbet af året. Traditionerne er det samme for hele dagplejen, men de fejres på forskellig vis i de enkelte legestuegrupper.

Desuden har nogle dagplejere og/eller legestuegrupper skabt deres egne traditioner, som afholdes ud over de fælles.

Vores aktiviteter

Luk alle
Udfold alle
Tegnet frise af forskellige situationer med børn i leg